ซองการ์ดแต่งงานสไตล์ยุโรป

บริการซองยุโรปสำหรับใส่การ์ดแต่งงานที่ทันสมัยที่สวยที่สุดในประเทศไทย มีบริการพิมพ์หน้าซอง คุณสามารถเลือกหาแบบซองใส่การ์ดแต่งงานที่สวยงาม และทันสมัยได้ที่นี่ เพราะเราเข้าใจว่าการ์ดแต่งงานที่ดีต้องอยู่ในซองที่สวยงามเช่นเดียวกัน

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีคราฟท์ (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองขนาด_5″_x_7″_สีคราฟท์3.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีคราฟท์

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 คราฟท์ บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซองซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีชมพูกลีบบัว (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองขนาด_5″_x_7″_สีชมพูกลีบบัว-anigif.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีชมพูกลีบบัว

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 ชมพูกลีบบัว บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

 

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีชมพูอ่อน (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองการ์ดแต่งงานขนาดยุโรปขนาด_5″_x_7″_สีชมพูอ่อน_anigif.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีชมพูอ่อน

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 ชมพูอ่อน บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีทอง (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

ซองการ์ดแต่งงาน_พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด_5″_x_7″_สีทอง

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีทอง

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 ทอง บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีทองแดง (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองการ์ดแต่งงาน_พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด_5″_x_7″_สีทองแดง1_anigif.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีทองแดง

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 ทองแดง บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีน้ำเงินนาวี (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองการ์ดแต่งงาน_พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด_5″_x_7″_สีน้ำเงินนาวี_anigif.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีน้ำเงินนาวี

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 น้ำเงินนาวี บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีฟ้าอ่อน (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองการ์ดแต่งงาน_พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด_5″_x_7″_สีฟ้าอ่อน_anigif.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีฟ้าอ่อน

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 ฟ้าอ่อน บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีเขียวมอส (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองการ์ดแต่งงาน_พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด_5″_x_7″_สีเขียวมอส_anigif.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีเขียวมอส

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 เขียวมอส บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีเขียวเข้ม (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองการ์ดแต่งงาน_พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด_5″_x_7″_สีเขียวเข้ม_anigif.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีเขียวเข้ม

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 เขียวเข้ม บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีเทาอ่อน (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองการ์ดแต่งงาน_พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด_5″_x_7″_สีเทาอ่อน_anigif.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีเทาอ่อน

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 เทาอ่อน บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีเทาเข้ม (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองการ์ดแต่งงาน_พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด_5″_x_7″_สีเทาเข้ม_anigif.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีเทาเข้ม

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 เทาเข้ม บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีเบจ (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองการ์ดแต่งงาน_พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด_5″_x_7″_สีเทาเบจ_anigif.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีเบจ

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 เบจ บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีเบอร์กันดี (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองการ์ดแต่งงาน_พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด_5″_x_7″_สีเบอร์กันดี_anigif.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีเบอร์กันดี

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซองการ์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 เบอร์กันดี บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

ซองการ์ดแต่งงาน พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด 5″ x 7″ สีแดง (บรรจุ 50 ซอง/ห่อ)

/images/editor/ซองการ์ดแต่งงาน_พรีเมี่ยมสไตล์ยุโรปขนาด_5″_x_7″_สีเแดง_anigif1.gif

สินค้า : ซองการ์ดแต่งงาน ขนาด 5x7 นิ้ว สีแดง

ขนาด : 13.3×14.4 มม. หรือ 5 1/4 x 7 1/4 นิ้ว

ความจุ : 50 ซอง ต่อ ห่อ

ความหนา : 120 แกรม

เหมาะสำหรับ : สำหรับใส่การ์ดขนาดไม่เกิน 5 x 7 นิ้ว

 

หมายเหตุ:

– จำนวนขั้นต่ำในการสั่งกซองาร์ดแต่งงานคือ 1 ห่อ

 

ซองใส่การ์ดแต่งงาน สไตล์ยุโรป ขนาด (5x7) นิ้ว
ชนิดกระดาษ ราคา(บาท) / ห่อ สี หมายเหตุ
ปอนด์ 120 แกรม 250 แดง บรรจุ 50 ซองต่อห่อ / @ 5 บาทต่อซอง

 

Visitors: 1,353,179