พิมพ์โปสการ์ดด่วนราคาถูก ไม่มีขั้นต่ำ ออกแบบโปสการ์ด

PostCard Printing On Demand

งานด่วนแจ้งได้ ด้วยระบบการพิมพ์ 24 ชั่วโมง 

 

 

*** โปรโมชั่น : พิมพ์โปสการ์ดถูกที่สุดราคาเพียง 2  บาท

โปรโมชั่น..ถูกกว่าเดิม คลิ๊ก *** 

โปรโมชั่นประจำเดือน

ทำโปสการ์ดทุกแบบ สามารถให้ทางร้านออกแบบให้ได้ตามความต้องการ 
หรือหากลูกค้าออกแบบมาเองแล้วส่งให้ทางร้านพิมพ์ก็ได้

 

ราคาพิมพ์โปสการ์ด ขนาด 4x6 นิ้ว .. พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต(นำเข้า) 300 แกรม
จำนวน(ใบ) ราคา(บาท) *(เพิ่ม)พิมพ์สีด้านหลัง หมายเหตุ
9 8.0 +3.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 9 แบบ
18 7.0 +3.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 18 แบบ
36 5.0 +3.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 36 แบบ
300 4.8 +2.80 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 300 แบบ
500 4.0 +2.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 500 แบบ
1,000 3.5 +1.50 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 1 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 1,000 แบบ
2,000 3.0 +1.35 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 2 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 2,000 แบบ
5,000 2.5 +1.25 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 5 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 5,000 แบบ
8,000 CALL CALL ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 10 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 8,000 แบบ
หากสั่งพิมพ์ต่ำกว่า 9 ใบ และมากกว่า 5 ใบ คิดใบละ 10 บาท
ภาพด้านหน้าโปสการ์ด(PostCard)ขนาด 4x6 นิ้ว พิมพ์สี (เพิ่ม)ด้านหลังการ์ด พิมพ์หมึกดำ ฟรี !

 

ราคาพิมพ์โปสการ์ด ขนาด 4x6 นิ้ว  (แบบพับ) .. พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต(นำเข้า) 300 แกรม
จำนวน(ใบ) ราคา(บาท) *(เพิ่ม)พิมพ์สีด้านหลัง หมายเหตุ
8 16.0 +6.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 8 แบบ
100 14.0 +6.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 100 แบบ
150 10.0 +6.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 150 แบบ
300 9.6 +3.80 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 300 แบบ
500 8.0 +3.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 500 แบบ
1,000 7.0 +2.50 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard) 1 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 1,000 แบบ
2,000 6.0 +2.35 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard) 2 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 2,000 แบบ
5,000 5.0 +2.25 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard)  5 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 5,000 แบบ
8,000 CALL CALL ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard) 10 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 8,000 แบบ
หากสั่งพิมพ์ต่ำกว่า 8 ใบ และมากกว่า 5 ใบ คิดใบละ 25 บาท
ภาพด้านหน้าโปสการ์ด(PostCard)ขนาด 4x6 นิ้ว(แบบพับ) พิมพ์สี (เพิ่ม)ด้านหลังการ์ด พิมพ์หมึกดำ ฟรี !

 

 

ราคาพิมพ์โปสการ์ด ขนาด 4x7.5 นิ้ว .. พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต(นำเข้า) 300 แกรม
จำนวน(ใบ) ราคา(บาท) *(เพิ่ม)พิมพ์สีด้านหลัง หมายเหตุ
6 10.6 +4.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 6 แบบ
100 9.3 +4.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 100 แบบ
150 6.7 +4.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 150 แบบ
300 6.4 +3.73 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 300 แบบ
500 5.3 +2.67 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 500 แบบ
1,000 4.7 +2.00 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard) 1 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 1,000 แบบ
2,000 4.0 +1.80 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard) 2 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 2,000 แบบ
5,000 3.4 +1.66 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard)  5 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 5,000 แบบ
8,000 CALL CALL ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard) 10 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 8,000 แบบ
หากสั่งพิมพ์ต่ำกว่า 6 ใบ และมากกว่า 5 ใบ คิดใบละ 20 บาท
ภาพด้านหน้าโปสการ์ด(PostCard)ขนาด 4x7.5 นิ้ว พิมพ์สี (เพิ่ม)ด้านหลังการ์ด พิมพ์หมึกดำ ฟรี !

 

ราคาพิมพ์โปสการ์ด ขนาด 4x8 นิ้ว .. พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต(นำเข้า) 300 แกรม
จำนวน(ใบ) ราคา(บาท) *(เพิ่ม)พิมพ์สีด้านหลัง หมายเหตุ
6 10.7 +4.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 6 แบบ
100 9.4 +4.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 100 แบบ
150 6.8 +4.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 150 แบบ
300 6.5 +3.73 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 300 แบบ
500 5.4 +2.67 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 500 แบบ
1,000 4.8 +2.00 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard) 1 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 1,000 แบบ
2,000 4.1 +1.80 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard) 2 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 2,000 แบบ
5,000 3.5 +1.66 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard)  5 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 5,000 แบบ
8,000 CALL CALL ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard) 10 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 8,000 แบบ
หากสั่งพิมพ์ต่ำกว่า 6 ใบ และมากกว่า 5 ใบ คิดใบละ 20 บาท
ภาพด้านหน้าโปสการ์ด(PostCard)ขนาด 4x8 นิ้ว พิมพ์สี (เพิ่ม)ด้านหลังการ์ด พิมพ์หมึกดำ ฟรี !

  

ราคาพิมพ์โปสการ์ด ขนาด 4x9 นิ้ว .. พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต(นำเข้า) 300 แกรม
จำนวน(ใบ) ราคา(บาท) *(เพิ่ม)พิมพ์สีด้านหลัง หมายเหตุ
6 10.8 +4.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 6 แบบ
100 9.5 +4.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 100 แบบ
150 6.9 +4.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 150 แบบ
300 6.6 +3.73 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 300 แบบ
500 5.5 +2.67 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 500 แบบ
1,000 4.9 +2.00 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard) 1 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 1,000 แบบ
2,000 4.2 +1.80 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard) 2 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 2,000 แบบ
5,000 3.6 +1.66 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard)  5 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 5,000 แบบ
8,000 CALL CALL ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(PostCard) 10 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 8,000 แบบ
หากสั่งพิมพ์ต่ำกว่า 6 ใบ และมากกว่า 5 ใบ คิดใบละ 20 บาท
ภาพด้านหน้าโปสการ์ด(PostCard)ขนาด 4x9 นิ้ว พิมพ์สี (เพิ่ม)ด้านหลังการ์ด พิมพ์หมึกดำ ฟรี !

 

 

ราคาพิมพ์โปสการ์ด ขนาด 5x7 นิ้ว .. พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต(นำเข้า) 300 แกรม
จำนวน(ใบ) ราคา(บาท) *(เพิ่ม)พิมพ์สีด้านหลัง หมายเหตุ
5 14.0 +4.80 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 5 แบบ
100 13.0 +4.80 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 100 แบบ
150 12.0 +4.80 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 150 แบบ
300 8.0 +4.48 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 300 แบบ
500 6.4 +3.20 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 500 แบบ
1,000 5.6 +2.40 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 1 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 1,000 แบบ
2,000 4.8 +2.16 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 2 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 2,000 แบบ
5,000 4.0 +2.00 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 5 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 5,000 แบบ
8,000 CALL CALL ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 10 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 8,000 แบบ
หากสั่งพิมพ์ต่ำกว่า 5 ใบ และมากกว่า 3 ใบ คิดใบละ 20 บาท
ภาพด้านหน้าโปสการ์ด(PostCard)ขนาด 5x7 นิ้ว พิมพ์สี (เพิ่ม)ด้านหลังการ์ด พิมพ์หมึกดำ ฟรี !

 

ราคาพิมพ์โปสการ์ด ขนาด 5x7 นิ้ว (แบบพับ) .. พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต(นำเข้า) 300 แกรม
จำนวน(ใบ) ราคา(บาท) *(เพิ่ม)พิมพ์สีด้านหลัง หมายเหตุ
5 27.5 +8.60 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 5 แบบ
100 25.5 +8.60 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 100 แบบ
150 23.5 +8.60 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 150 แบบ
300 15.5 +5.48 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 300 แบบ
500 12.3 +4.20 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 500 แบบ
1,000 10.7 +3.40 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 1 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 1,000 แบบ
2,000 9.1 +3.16 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 2 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 2,000 แบบ
5,000 7.5 +3.00 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 5 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 5,000 แบบ
8,000 CALL CALL ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 10 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 8,000 แบบ
หากสั่งพิมพ์ต่ำกว่า 5 ใบ และมากกว่า 3 ใบ คิดใบละ 40 บาท
ภาพด้านหน้าโปสการ์ด(PostCard)ขนาด 5x7 นิ้ว(แบบพับ) พิมพ์สี (เพิ่ม)ด้านหลังการ์ด พิมพ์หมึกดำ ฟรี !

 

ราคาพิมพ์โปสการ์ด ขนาด 6x8 นิ้ว .. พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต(นำเข้า) 300 แกรม
จำนวน(ใบ) ราคา(บาท) *(เพิ่ม)พิมพ์สีด้านหลัง หมายเหตุ
8 16.0 +6.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 8 แบบ
100 14.0 +6.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 100 แบบ
150 13.0 +6.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 150 แบบ
300 8.6 +4.40 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 300 แบบ
500 7.0 +2.80 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 500 แบบ
1,000 6.0 +1.80 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 1 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 1,000 แบบ
2,000 5.0 +1.50 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 2 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 2,000 แบบ
5,000 4.2 +1.30 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 5 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 5,000 แบบ
8,000 CALL CALL ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 10 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 8,000 แบบ
หากสั่งพิมพ์ต่ำกว่า 8 ใบ และมากกว่า 5 ใบ คิดใบละ 20 บาท
ภาพด้านหน้าโปสการ์ด(PostCard)ขนาด 6x8 นิ้ว พิมพ์สี (เพิ่ม)ด้านหลังการ์ด พิมพ์หมึกดำ ฟรี !

 

ราคาพิมพ์โปสการ์ด ขนาด 6x9 นิ้ว .. พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต(นำเข้า) 300 แกรม
จำนวน(ใบ) ราคา(บาท) *(เพิ่ม)พิมพ์สีด้านหลัง หมายเหตุ
8 16.1 +6.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 8 แบบ
100 14.1 +6.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 100 แบบ
150 13.1 +6.00 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 150 แบบ
300 8.7 +4.40 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 300 แบบ
500 7.1 +2.80 อาร์ตเวิร์คสูงสุด 500 แบบ
1,000 6.1 +1.80 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 1 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 1,000 แบบ
2,000 5.1 +1.50 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 2 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 2,000 แบบ
5,000 4.3 +1.30 ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 5 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 5,000 แบบ
8,000 CALL CALL ฟรี ! ค่าจัดแบบด้านหลังโปสการ์ด(Postcard) 10 แบบ 
อาร์ตเวิร์คสูงสุด 8,000 แบบ
หากสั่งพิมพ์ต่ำกว่า 8 ใบ และมากกว่า 5 ใบ คิดใบละ 20 บาท
ภาพด้านหน้าโปสการ์ด(PostCard)ขนาด 6x9 นิ้ว พิมพ์สี (เพิ่ม)ด้านหลังการ์ด พิมพ์หมึกดำ ฟรี !

  

  

  

ราคาพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A4 ..
จำนวน(ใบ) พิมพ์(สี) 1 หน้า พิมพ์(สี) 2 หน้า หมายเหตุ
น้อยกว่า 10  27.0  33.0 คละแบบภาพได้..ตามจำนวน
10 15.75 17.75 คละแบบภาพได้ 10 ภาพ
50 15.0 17.0 คละแบบภาพได้ 50 ภาพ
100 14.25 16.25 คละแบบภาพได้ 100 ภาพ
300 11.5 13.5 คละแบบภาพได้ 300 ภาพ
500 10.75 12.75 คละแบบภาพได้ 500ภาพ
1,000 10.0 12.0 คละแบบภาพได้ 1,000 ภาพ
2,000 8.0 10.0 คละแบบภาพได้ 2,000 ภาพ
5,000 6.0 14.0 คละแบบภาพได้ 5,000 ภาพ
10,000 8.0 12.0 คละแบบภาพได้ 10,000 ภาพ

พิมพ์ด้านหลังโปสเตอร์ ฟรี ! 

(หมึกดำ) กรณีลูกค้าสั่งพิมพ์โปสเตอร์แบบ 1 ด้าน เราแถมให้ฟรีอีก 1 ด้าน

โดยจะพิมพ์เป็นรูปภาพ,แผนที่ หรือรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโปสเตอร์ก็ได้..  

*** พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด(นำเข้า) 300 แกรม ***

   

 
ราคาพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด 13x19 นิ้ว
จำนวน(ใบ) พิมพ์(สี) 1 หน้า พิมพ์(สี) 2 หน้า หมายเหตุ
น้อยกว่า 10  48.0  60.0 คละแบบภาพได้..ตามจำนวน 
10 20.5 29.5 คละแบบภาพได้ 10 ภาพ
50 19.0 28.0 คละแบบภาพได้ 50 ภาพ
100 17.5 26.5 คละแบบภาพได้ 100 ภาพ
300 16.0 25.0 คละแบบภาพได้ 300 ภาพ
500 14.5 23.5 คละแบบภาพได้ 500ภาพ
1,000 13.0 22.0 คละแบบภาพได้ 1,000 ภาพ
2,000 11.0 18.0 คละแบบภาพได้ 2,000 ภาพ
5,000 10.0 14.0 คละแบบภาพได้ 5,000 ภาพ
10,000 8.0 12.0 คละแบบภาพได้ 10,000 ภาพ

พิมพ์ด้านหลังโปสเตอร์ ฟรี ! 

(หมึกดำ) กรณีลูกค้าสั่งพิมพ์โปสเตอร์แบบ 1 ด้าน เราแถมให้ฟรีอีก 1 ด้าน

โดยจะพิมพ์เป็นรูปภาพ,แผนที่ หรือรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโปสเตอร์ก็ได้..  

*** พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด(นำเข้า) 300 แกรม ***

 

ราคาพิมพ์  ขนาด : ตามสั่ง(CUSTUM SiZE) .. พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต(นำเข้า) 300 แกรม
จำนวน(A3+) /  พิมพ์หน้าเดียว ราคา(บาท) * พิมพ์สี หน้าหลัว .. ราคา(บาท)
หมายเหตุ
1-9 70 75 -
10 65 70 -
20 60 75 -
50 50 55 -
100 37 42 -
200 33 38 -
400 29 34 -
1,000 22 27 -
1,500 CALL CALL -
-
กระดาษขนาด 13x19 นิ้ว   จัดเรียงตามขนาดที่ต้องการ จัดเรียงได้จำนวนสูงสุด

 

  

(เพิ่ม)บริการพิเศษ
ทางร้านมีบริการออกแบบการ์ดแต่งงาน(Wedding Card)ออกแบบการ์ดขอบคุณ(Thank You Card) + 500 บาท
***  พิเศษสุด : บริการฟรี เลือกระดับความมันวาวของหมึก ได้ฟรี ( Gloss หรือ Matt ) ฟรี !
เลือกใช้..ชนิดกระดาษอาร์ตการ์ด..กึ่งมันกึ่งด้าน(นำเข้า) 300 แกรม ฟรี !
กระดาษอาร์ตการ์ดนอก(Gloss) 300 แกรม ฟรี !
กระดาษอาร์ตการ์ดนอก(Matt) 300 แกรม ฟรี !
เลือกใช้..ชนิดกระดาษอาร์ตการ์ดนอก(MATT) 350 แกรม + 0.90 บาท
กระดาษ Texture ACQ (ลายเส้น)  หรือ กระดาษคราฟท์ + 1.8 บาท
ค่าบริการจัดวางแบบด้านหลังการ์ดแต่งงาน กรณีมากกว่า 1 แบบ + 30 บาท
พับ, ตัดปรุ - ตัดเป็นรอยปรุพร้อมฉีก (เริ่มต้น 500) + 1-2 บาท
ไดคัท - ตัดมุมการ์ดแต่งงาน - เจาะ 0.25 บาท / มุม
 การ์ดขอบคุณ  พิมพ์ 4 สี(ด้านหน้า) เพิ่มพิมพ์ด้านหลัง 4 สี 0.80 บาท/ใบ เพิ่มพิมพ์ด้านหลัง ขาวดำ 0.60 บาท/ใบ     
(เพิ่ม) พิมพ์ภาพ, ข้อความ ด้านหลังการ์ดแต่ง ทุกขนาด พิมพ์หมึกดำ ฟรี !

 


ตัวอย่างภาพการตัดมุม เจาะ รูปแบบต่าง ๆ

แบบด้านหลังของโปสการ์ด(Postcard) เป็นแบบมาตรฐานร้าน

* ติดต่อ: ขอตัวอย่างสินค้าก่อนสั่งผลิตจำนวนมากได้..ฟรี !

 

** เงื่อนไขการชำระเงิน : ยอดการสั่งซื้อต่ำกว่า 3,000 บาท ต้องชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ( หรือ ชำระเงิน 60 % ก่อนสั่งผลิต (ขั้นต่ำ 3,000 บาท) เมื่อยอดการสั่งซื้อเกิน 3,000 บาทขึ้นไป ) **

 พิมพ์โปสการ์ด(Postcard)ถูกที่สุดในโลก ทำโปสการ์ดเร็วที่สุด พิมพ์โปสการ์ดระบบดิจิตอลออฟเซ็ท ไม่จำกัดแบบ

 

โปสการ์ด 1,000 ใบ 1,000 แบบก็ทำได้

        บริการรับพิมพ์โปสการ์ดออนไลน์ เริ่มต้นพียง 1 ใบ งานคุณภาพสูงมาก ผลงานมากมายประทับใจลูกค้าทุกระดับ ยอดพิมพ์โปสการ์ดอันดับ 1 ด้วยระบบดิจิตอลออฟเซ็ท ความละเอียดสูงมากที่สุด พิมพ์โปสการ์ด บนกระดาษอาร์ตการ์ด(นำเข้า) 300-350 แกรม ชนิดมันเงา(Gloss) หรือแบบด้าน(Matt)..เลือกได้..

 

บริการออกแบบและจัดส่งฟรี*


 บริการจัดส่งฟรี !  กรณียอดสั่งพิมพ์โปสการ์ด(PostCard) 500  ใบขึ้นไป


แนะนำ : ทำนามบัตรราคาถูกที่สุดในโลก เพียงใบละ  0.80  บาทเท่านั้น พิมพ์นามบัตรด้วยระบบดิจิตอลออฟเซทที่คมชัดที่สูงสุด

 

โปสการ์ด,พิมพ์โปสการ์ด,ทำโปสการ์ด,ขายโปสการ์ด,รับทำโปสการ์ด,แบบโปสการ์ด,พิมพ์โปสการ์ดราคาถูก,โปสการ์ดสวย ๆ,ทำโปสการ์ดขาย,ถ่ายรูปท่องเทียวทำโปสการ์ด

 

        

Visitors: 1,355,801